Robotyka

Rozwój technologii i związane z nim zmiany zachodzące na świecie sprawiają, że programowanie staje się niezbędną umiejętnością poszukiwaną na rynku pracy.  

  • zajęcia dla modzieży w wieku 8 - 14 lat
  • rozwijanie sprawności manualnych
  • nauka twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia
  • nabywanie zdolności informatycznych i technicznych
  • zajęcia bezpłatne

Zajęcia z robotyki to połączenie zabawy z nauką. Z pomocą edukacyjnych klocków LEGO dopasowanych do wieku dzieci uczestnicy zajęć będą uczyć się konstruowania robotów. Zestawy klocków wyposażone są w czujniki, silniki i elementy elektromechaniczne, które po zaprogramowaniu pozwalają robotowi wykonywać różne skomplikowane czynności np. przewozić lub sortować ładunki.

Podczas zajęć dzieci zdobędą umiejętności informatyczne i techniczne, nauczą się analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz planowania i programowania sekwencji ruchów robota.

Zajęcia będą się odbywać w grupach wiekowych 8-10 lat i 11-14 lat.

Instruktorzy: Jolanta i Leszek Pańczak

Wstępna deklaracja uczestnictwa w zajęciach z Robotyki odbywa się za pomocą elektronicznego formularza google, który będzie aktywny do 5 września br.

Informację o kwalifikacji otrzymają Państwo do 9 września w formie wiadomości elektronicznej bądź telefonicznej od instruktorów prowadzących Pracownię. 

Zajęcia odbywać się będą od 12 września 2022 r. do 16 czerwca 2023 r, z wyłączeniem świąt państwowych i dni wolnych ustalonych w kalendarzu roku szkolnego (przerwy świąteczne, ferie zimowe).

    Najnowsze wydarzenia