Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to cykl przeglądów artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej  z województwa lubuskiego realizujących twórcze zainteresowania w zakresie teatru, tańca, recytacji, plastyki, wokalu, gry na instrumentach, filmu i fotografii.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne realizowane są przez centra, domy i ośrodki kultury z województwa lubuskiego należące do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury. 

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to cykl przeglądów artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubuskiego realizujących swoje twórcze zainteresowania w zakresie teatru, tańca, recytacji, plastyki, wokalu, gry na instrumentach, filmu czy fotografii.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne realizowane są przez centra, domy i ośrodki kultury z województwa lubuskiego, przynależące do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury.

Strona internetowa projektu - https://lubuskieart.pl/

 

REGULAMINY PRZEGLĄDÓW - POWIAT NOWOSOLSKI 

 

W 2022 roku Nowosolski Dom Kultury będzie realizował przeglądy na etapie (powiatowym) według następującego harmonogramu:

LKA PIOSENKA - 13.04.2022 r. 

LKA INSTRUMENTALIŚCI - 25 kwietnia 2022 r. 

LKA RECYTACJA - 26 kwietnia 2022 r. 

LKA TANIEC - 28 kwietnia 2022 r. / Regulamin / HARMONOGRAM PREZENTACJI

LKA TEATR - 11 maja 2022 r. / Regulamin
zgłoszenia do 4 maja Formularz zgłoszeniowy 

Harmonogram konkursów, które wymagają złożenia prac konkursowych:

LKA PLASTYKA - Regulamin
- prace należy złożyć do 6 maja 2022 rokuFormularz zgłoszeniowy

LKA FOTOGRAFIA - Regulamin
- prace należy złożyć do 10 maja 2022 rokuFormularz zgłoszeniowy 

LKA FILM - Regulamin
- prace należy złożyć do 25 maja 2022 rokuFormularz zgłoszeniowy 

 

FORMULARZ ZGŁOSZEŃ - LKA - TANIEC FINAŁ

REGULAMINY PRZEGLĄDÓW - POWIAT NOWOSOLSKI 

ZAŁĄCZNIK 1 - RODO 

 

Zapraszamy również na: