Lubuskie Konfrontacje Artystyczne

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to cykl przeglądów artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej  z województwa lubuskiego realizujących twórcze zainteresowania w zakresie teatru, tańca, recytacji, plastyki, wokalu, gry na instrumentach, filmu i fotografii.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne realizowane są przez centra, domy i ośrodki kultury z województwa lubuskiego należące do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury. 

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to cykl przeglądów artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubuskiego realizujących swoje twórcze zainteresowania w zakresie teatru, tańca, recytacji, plastyki, wokalu, gry na instrumentach, filmu czy fotografii.

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne realizowane są przez centra, domy i ośrodki kultury z województwa lubuskiego, przynależące do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji Kultury.

Strona internetowa projektu - https://lubuskieart.pl/

 

REGULAMINY PRZEGLĄDÓW - POWIAT NOWOSOLSKI 

 

W 2023 roku Nowosolski Dom Kultury będzie realizował przeglądy na etapie (powiatowym) według następującego harmonogramu:

LKA PIOSENKA - 4.04.2023 r. / Regulamin
zgłoszenia do 26 marca Formularz zgłoszeniowy 

LKA INSTRUMENTALIŚCI - 31 marca 2023 r. / Regulamin
zgłoszenia do 26 marca Formularz zgłoszeniowy 

LKA RECYTACJA - 19 kwietnia 2023 r. / Regulamin
zgłoszenia do 4 kwietnia Formularz zgłoszeniowy 

LKA TANIEC - 25 kwietnia 2022 r. / Regulamin
zgłoszenia do 16 kwietnia Formularz zgłoszeniowy 

LKA TEATR - 10 maja 2023 r. / Regulamin
zgłoszenia do 23 kwietnia Formularz zgłoszeniowy 

Harmonogram konkursów, które wymagają złożenia prac konkursowych:

LKA PLASTYKA - Regulamin
- prace należy złożyć do 7 kwietnia 2023 rokuFormularz zgłoszeniowy

LKA FOTOGRAFIA - Regulamin
- prace należy złożyć do 19 kwietnia 2023 rokuFormularz zgłoszeniowy 

 

REGULAMINY PRZEGLĄDÓW - POWIAT NOWOSOLSKI 

ZAŁĄCZNIK 1 - RODO 

 

Zapraszamy również na: