Nowosolski Dom Kultury to nie tylko miejsce spotkań, koncertów i licznych zajęć dla dzieci i dorosłych, ale przede wszystkim ludzie.

Nasza kadra to specjaliści, którzy chętnie pomagają  uczetnikom zajęć rozwijać zainteresowania i  pasje.

Historia NDK  Rewitalizacja

kadra zarządzająca

Anna Gawron

główna księgowa

+48 68 387 90 15

ksiegowosc@ndk.com.pl

Nasza kadra

Współpracownicy

Historia ośrodka

Budynek obecnego Nowosolskiego Domu Kultury wzniesiono na początku XX wieku. Po II wojnie światowej pomieszczenia zaadaptowano na działalność kulturalno-oświatową. W latach 2014-15 budynki zrewitalizowano z dobudowaniem sali konferencyjno-usługowej, sali baletowej, łącznika komunikacyjnego oraz części administracyjnej.

Z dnia na dzień powiększał się majątek „placówki kulturalno-oświatowej". W 1957 roku zostało uruchomione kino „Ustronie” (później kino „Dozamet”, a od początku lat 90 kino „Hollywood”), a z książek ofiarowanych przez mieszkańców Nowej Soli utworzona zostaje pierwsza biblioteka, która dostępna była dla całej społeczności Nowej Soli. 
Prężna działalność doprowadziła do tego, że w latach 60-tych placówka pod nazwą Dom Kultury „Dozamet” stała się dużym ośrodkiem kulturalno-oświatowym skupiając entuzjastów kultury. Dom Kultury w tym czasie staje się jednym z najlepszych ośrodków w rankingach Związku Zawodowego Metalowców w Polsce.

Prężna działalność doprowadziła do tego, że w latach 60-tych placówka pod nazwą Dom Kultury „Dozamet” stała się dużym ośrodkiem kulturalno-oświatowym skupiając entuzjastów kultury. Dom Kultury w tym czasie staje się jednym z najlepszych ośrodków w rankingach Związku Zawodowego Metalowców w Polsce.
Dom Kultury w tym okresie otrzymuje wiele wyróżnień na terenie ówczesnego województwa zielonogórskiego za działalność między innymi orkiestry dętej, biblioteki, zespołu estradowego i tanecznego, plastyków i fotografików w eliminacjach regionalnych i Związków Zawodowych Metalowców.

W 1968 roku nastąpiła przerwa w działalności estradowej Zakładowego Domu Kultury - prowadzono wówczas remont obiektu. Przebudowano salę kinową, przystosowując ją do potrzeb imprez widowiskowo-rozrywkowych. Wymieniono aparaturę kinową oraz odświeżono ekran. Powstała poradnia kulturalno-oświatowa, urządzono pracownię plastyczną, oraz pomieszczenia na potrzeby zakładowej orkiestry dętej oraz innych zespołów muzycznych. Dobudowano również skrzydło w którym siedzibę znalazł Klub Techniki i Racjonalizacji, a także Cafe Dozamet. 

W 1995 roku Zakładowy Dom Kultury DOZAMET został zlikwidowany. Budynki zostały przejęte przez władze miejskie, które w 1998 roku ulokowały w nich Nowosolski Dom Kultury.

8 marca 2016 odbyła się pierwsza projekcja filmu w kinie Europa. W ramach rewitalizacji zakupiony został laserowy projektor NEC NC1100L z nakładką polaryzacyjną pozwalającą na projekcje filmów 3D, zainstalowano system dźwięku przestrzennego Dolby Digital 7.1.

Rewitalizacja obszaru NDK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania projektów w ramach działania 4.3 LRPO. Projekt NDK (RPLB.04.03.0008-001/13) zajął na liście rankingowej jedną z najwyżej ocenionych pozycji.

  • rewitalizacja i rozbudowa budynków
  • przebudowa i aranżacja sali widowiskowej
  • zakup wyposażenia
  • zagospodarowanie terenu
  • przystosowanie dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowosolskiego Domu Kultury w Nowej Soli” zakres robót budowlanych obejmował prace rozbiórkowe oraz roboty ogólnobudowlane w budynku głównym i gospodarczym.

Wymienione zostały instalacje sanitarne, elektryczne, elektroakustyczne, teletechniczne i oddymiania. Zmieniono elewacje budynków, przebudowano salę widowiskową wraz z aranżacją jej wnętrza, zakupem foteli oraz sprzętu do projekcji kinowych. Dobudowano łączniki komunikacyjne oraz budynki z przeznaczeniem na salę konferencyjno-usługową,  salę baletową oraz część administracyjną. Dzięki instalacji dźwigu osobowego oraz budowie wewnętrznych pochylni niwelujących różnicę poziomów posadzek w poszczególnych częściach budynek został w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zakupiono podstawowe wyposażenie obiektu niezbędne do pełnienia zaprojektowanych funkcji NDK (technologię sceny, sprzęt elektro-akustyczny, meble, sprzęt komputerowy, piec ceramiczny, cyfrowy sprzęt do projekcji kinowych).  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013