Usługa plakatowania

Nowosolski Dom Kultury decyzją Zarządu Miasta Nowej Soli z dnia 21 października 1999r. jest administratorem słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Nowa Sól.

Świadczymy usługi plakatowania dla instytucji i osób fizycznych na podstawie zasad określonych w Regulaminie po złożeniu Zlecenia usługi plakatowania w sekretariacie NDK.

 

Regulamin plakatowania

załącznik 1 - Zlecenie plakatowania

załącznik 2 - Cennik plakatowania