Flow joga

Podczas zajęć seniorzy będą rozwijać w sobie kreatywność, zdobywać doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie

  • zajęcia są bezpłatne
  • zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem
  • poszerzanie  umiejętności artystycznych

Zapraszamy Panie i Panów powyżej 50 r.ż. na zajęcia teatralne.
Podczas zajęć seniorzy będą rozwijać w sobie kreatywność, zdobywać doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała.

Seniorzy będą rozwijać również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową oraz kształtować swoje zainteresowanie aktorstwem.

Instruktor: Weronika Dura (z wykształcenia i pasji animator kultury, miłośniczka teatru i sztuk performatywnych. Aktorka i reżyserka widowisk plenerowych, spektakli teatralnych i wydarzeń kulturalnych)

Nabór: 31 sierpnia i 1 września w godz. 12:00 –  16:00

2, 3 i 7 września w godz. 14:00 – 18:00

Najnowsze wydarzenia