Flow joga

Podczas zajęć seniorzy będą rozwijać w sobie kreatywność, zdobywać doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie

  • zajęcia są bezpłatne
  • zajęcia mają na celu zainteresowanie seniorów teatrem
  • poszerzanie  umiejętności artystycznych

Zapraszamy Panie i Panów powyżej 60 r.ż. na zajęcia teatralne, które będą odbywać się cyklicznie w każdy wtorek od 11:00 - 13:00.
Podczas zajęć seniorzy będą rozwijać w sobie kreatywność, zdobywać doświadczenie w pracy nad tekstem oraz pracy w grupie, zwiększają świadomość swojego aparatu głosowego i głosu, ćwiczą techniki mowy, zwiększają świadomość komunikacji niewerbalnej: gest, mimika, postawa ciała.

Seniorzy będą rozwijać również postawę twórczą, koordynację i sprawność ruchową oraz kształtować swoje zainteresowanie aktorstwem.

Instruktor: Weronika Dura ( z wykształcenia i pasji animator kultury, miłośniczka teatru i sztuk performatywnych. Aktorka i reżyserka widowisk plenerowych, spektakli teatralnych i wydarzeń kulturalnych)

- zajęcia w wtorki w godz. 10:00 - 12:00  - Formularz zgłoszeniowy