Tango argentyńskie

Dlaczego ludzie tańczą tango? Każdy kto spróbował tańczyć ma swoją odpowiedź.  

Tango argentyńskie  jest tańcem o którego urodzie stanowi duża możliwość improwizacji, bliskość i wzajemne zrozumienie tancerzy oraz piękna i nastrojowa muzyka. Taniec  ten staje się coraz bardziej popularny i znany.  Tango nie jest nudne, każdy kolejny taniec jest inny.

Sekcja sympatyków tanga argentyńskiego.  Aktywność uczestników przejawia się w organizacji trzech następujących działań:

1. warsztatów prowadzonych przez instruktorów z dużych ośrodków tangowych

2. praktyk - czyli szkolenia powarsztatowe we własnym zakresie

3. milong - czyli „tangowych dancingów" jako uwieńczenie dwóch poprzednich działań

 

- Zajęcia stałe (praktyki) odbywają się w soboty w godz 17.00 - 19.00 . Więcej informacji udziela Marek tel. 607 655 838

- Warsztaty - okazjonalnie, mniej więcej raz w miesiącu, w sobotę lub niedzielę, około 3 godzin,

- Milongi - nieregularne, w uzgodnionych przez grupę terminach.