Ekspres(JA)

Badanie relacji pomiędzy tańcem, jako materią o wymierze przestrzennym i emocjonalnym, a znakiem graficznym jako „przedłużeniem” ciała i akcji. Dzieci będą eksplorować, eksperymentować i odkrywać.

EKSPRES(JA) to warsztaty, które powstały na podstawie projektu badawczego SEGNI MOSSI zrodzonego ze spotkania dwóch włoskich artystów Alessandro Lumare i Simony Lobefaro. Podczas zajęć będziemy badać relację pomiędzy tańcem, jako materią o wymierze przestrzennym i emocjonalnym, a znakiem graficznym jako „przedłużeniem” ciała i akcji. Dzieci będą eksplorować, eksperymentować i odkrywać. Muzyka, rytm i tempo wyznaczają kierunki poszukiwań w ruchu i ekspresji plastycznej. Na zajęciach dzieci będą pracować nad wyzwoleniem naturalnej ekspresji, wzmocnieniem poczucia własnej wartości, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną oraz komunikację ze sobą i innymi. Elementem zajęć będzie rysunek kinestetyczny, co oznacza, ze dzieci poddają się tym zabawom, których wykonanie aktywizuje i stymuluje odpowiednie obszary mózgu, zwiększa się uwaga i czas w koncentracji na zadaniu.

 

Zajęcia dla dzieci w wieku 6-8 lat -  czwartki w godz. 15:30 – 16:30  

Formularz rejestracyjny