Romantyczność

sala widowiskowa

spektakl / koncert  

Spektakl według Ballad i Romansów Adama Mickiewicza

Reżyseria: Michał Zdunik

Obsada: Tomasz Nosinski, Monika Janik-Hussakowska, Elżbieta Nagel 

Muzyka: Carl Phillip Emanuel Bach - Symfonie na orkiestrę smyczkową (fragmenty)

Wykonawcy: Zespół Arte dei Suonatori pod dyrekcją Marcina Świątkiewicza

Motto ballady Romantyczność jest kanwą, na której słowo i muzyka snuć będą opowieść opartą na watkach pochodzących z Mickiewiczowskiego zbioru Ballady i Romanse. Ideą spektaklu jest stworzenie symbiotycznej narracji muzyczno-słownej, w której po wspólnej sieci poruszają̨ się muzyka i słowo. W interakcję z poezją wejdzie muzyka Carla Philipa Emanuela Bacha, jednego z największych twórców Epoki Oświecenia. Na kartach jego kompozycji muzyka zmierza wprost ku uczuciowości romantyzmu, ma cechy ilustracyjne i podkreśla emocje towarzyszące słowu. W prezentowanej adaptacji muzyka i poezja uzyskają homogeniczność za pomocą wspólnego pulsu, a ta rytmiczna relacja między tekstem a muzyką wskaże nowe obszary dla eksploracji możliwości interpretacyjnych zarówno poezji Adama Mickiewicza, jak i utworów CPE Bacha.

Opracowanie koncepcji spektaklu i jego realizacja jest powierzona specjalistom doświadczonym na polu muzyki (Arte dei Suonatori pod dyrekcją jednego z najwybitniejszych polskich klawesynistów Marcina Świątkiewicza) i słowa (reżyser i dramatopisarz Michał Zdunik wraz z obsadą trzech znakomitych aktorów scen polskich).

Więcej informacji o wykonawcach:

www.michalzdunik.pl

www.artedeisuonatori.pl

www.marcinswiatkiewicz.com

 30.11.2022
19:00