11.02.2020
Pro Arte 2020

Nowosolski Dom Kultury jest realizatorem przeglądów powiatowych i okręgowych w ramach programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2020. W ramach tegorocznej edycji w NDK odbędą się prezentacje w ramach: Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiej Gali Teatralnej i Lubuskiej Gali Tanecznej.

Nowosolski Dom Kultury jest realizatorem przeglądów powiatowych i okręgowych w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2020. W ramach tegorocznej edycji programu w NDK odbędą się prezentacje:

- 3 i 4 marca - Lubuski Konkurs Recytatorski

- 29 i 30 kwietnia - Lubuska Gala Teatralna (zgłoszenia do 23.04.2020)

- 20 maja - Lubuska Gala Taneczna (zgłoszenia do 14.05.2020)

Aby wziąć udział w przeglądach należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Zgody uczestników/opiekunów/reprezentujących stanowiące załączniki do regulaminów poszczególnych przeglądów należy dostarczyć w oryginale do sekretariatu NDK najpóźniej w dniu prezentacji.

 

Lubuski Konkurs Recytatorski  - realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 3 marca godz.  9.00 - II kategoria wiekowa (klasy IV-V szkoły podstawowej);
 3 marca godz. 11.30 - III kategoria wiekowa (klasy VI i VIII szkoły podstawowej);
 4 marca godz. 10.00  - I kategoria wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej);

REGULAMIN 2020
ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda reprezentującego
ZAŁĄCZNIK 3. Zgoda uczestnika dziecięcego lub młodzieżowego

Finały Wojewódzkie Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego odbędą się:
26 marca 2020r. – Międzyrzecki Ośrodek Kultury (I-II kategoria wiekowa)
27 marca 2020r. – Kostrzyńskie Centrum Kultury (III kategoria wiekowa

-----------------------------------------

Lubuska Gala Teatralna – dla teatrów działających w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, skupiające uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W spotkaniach mogą uczestniczyć teatry prezentujące różnorodne formy teatralne niezależnie od konwencji.

REGULAMIN 2020
Załącznik nr 2- Zgoda Reprezentującego
Załącznik nr 3- Zgoda Uczestnika młodzieżowego
Załącznik nr 4- Zgoda Uczestnika dorosłego

Formularz zgłoszeniowy LGTe PRO ARTE 2020- Nowosolski Dom Kultury (zgłoszenia do 23.04.2020)

Finały Wojewódzkie Lubuskiej Gali Teatralnej odbędą się:
19 maja (I, II kategoria wiekowa) - Lubuski Teatr w Zielonej Górze
20 maja (III, IV kategoria wiekowa) - Lubuski Teatr w Zielonej Górze

-----------------------------------------

Lubuska Gala Taneczna realizowana jest w czterech kategoriach wiekowych oraz trzech kategoriach tanecznych z uwzględnieniem podziału na: soliści/duety oraz grupy taneczne.
Do udziału zapraszamy solistów, duety i grupy taneczne działające w szkołach, domach kultury oraz innych instytucjach zajmujących się edukacją taneczną dzieci i młodzieży.

Opis kategorii tanecznych:
Kat. I  - hip hop, breakdance, street dance, disco dance, show dance, inne propozycje taneczne
Kat. II - taniec jazzowy, taniec klasyczny, taniec współczesny, teatry tańca,  inscenizacja taneczna, etiuda taneczna
Kat. III - tańce ludowe

REGULAMIN 2020
ZAŁĄCZNIK 2. Zgoda reprezentującego
ZAŁĄCZNIK 3. Zgoda uczestnika młodzieżowego
ZAŁĄCZNIK 4. Zgoda uczestnika dorosłego

Formularz Zgłoszeniowy LGTa PRO ARTE 2020- powiat nowosolski-Nowosolski Dom Kultury (zgłoszenia do 14.05.2020)

Finały Wojewódzkie Lubuskiej Gali Tanecznej odbędą się 17-18 czerwca w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze.

-----------------------------------------

Program Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży jest realizowany w województwie lubuskim przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. Wspiera edukację kulturalną dzieci i młodzieży uczęszczających do lubuskich szkół.
Jego celem jest diagnoza, integracja i promocja najciekawszych zjawisk kulturowych amatorskiego ruchu artystycznego oraz integracja osób i instytucji współrealizujących program.